Scores

SCORES

ROUND 1

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamS1S2S3S4S5S6TIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

DOUBLE 1

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

DOUBLE 2

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

DOUBLE 3

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

ROUND 3

Järjekord / NoNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamS1S2S3S4S5S6TIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

POINTS AFTER 3 ROUNDS

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryKOKKU / TOTAL

FINAL DOUBLE 1

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

FINAL DOUBLE 2

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

FINAL DOUBLE 3

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamDOUBLETIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

FINAL 1

Järjekord / NoNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamS1S2S3TIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

FINAL 2

Järjekord / NoNimi / NameRiik / CountryTiim / TeamS1S2S3TIMETIME PENALTYSECTIONSKOKKU / TOTAL

FINAL RESULTS

Järjekord / noNimi / NameRiik / CountryKOKKU / TOTAL
Liitu teavitustega

Oluline info Trial Estoniaga seoses otse e-posti!